Archív článkov

14.12.2020 21:23
Jedna z právd overená skúsenosťou hovorí: „Človek mieni, Pán Boh mení.“ Tak sa tomu stalo aj v prípade televízneho prenosu služieb Božích, ktorý neplánovane vysielala RTVS 13.6.2020 z nášho artikulárneho kostola. Bol náhradou za priamy prenos  dištriktuálneho dňa Západného...
14.12.2020 21:22
Prebudením sa do nedeľného rána 13.9.2020 sme sa vydali na cestu do Levoče, kde sa konalo v poradí už deviate stretnutie artikulárnych zborov Kežmarok, Istebné, Leštiny, Svätý Kríž, Hronsek a domácich z Levoče. Levoča nás privítala krásnym slnečným dňom. Prejdúc Košickou bránou do...
14.12.2020 21:19
Predsedníctvo cirkevného zboru chcelo oceniť prácu presbyterstva a tiež spevokolu. Po úvahe, aby odmena za prácu bola aj duchovným zážitkom, zorganizovalo jednodňový literárny výlet do Brodzian, Oponíc a Topoľčianok. Nápad sa stretol so záujmom hoci bol 22. február 2020. ...
14.12.2020 21:19
Dejiny sveta sú naplnené množstvom udalostí menšieho, či väčšieho významu. Niektorým sa venuje pozornosti viac, iné stoja v ústraní, či dokonca  končia  v zabudnutí.     30. augusta tohto roku v chráme Božom v Hronseku sme spomienkovými službami Božími...
14.12.2020 21:11
Drevený artikulárny kostol v Hronseku je objekt, ktorý patrí  k pamiatkam svetového významu. Je zapísaný do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO v projekte „Drevená sakrálna architektúra v Slovenskej časti Karpatského oblúka. Význam tohto projektu...
10.02.2013 09:00
V nedeľu 10.02.2013 o 9:00 sa v zborovej sieni v Hronseku bude konať celozborový výročitý konvent. Všetci členovia zboru sú srdečne vítaní.
Záznamy: 11 - 16 zo 16
<< 1 | 2