SPEVOKOL

"Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. Zvestujte jeho spásu deň čo deň." (Žalm 96,2)

Týmto veršíkom sa riadi pár nadšencov v našom zbore. Veľmi radi si každú nedeľu večer nájdu čas, a prídu do Hronseku na nácvik spevokolu. Ten už dlhé roky vedie pani farárka Jakušová. Repertoár nášho speváckeho telesa tvoria zväčša nábožné piesne. A za tie roky fungovania sa ich veru nazbierala pekná kopa. Preto sa na nácvikoch venujeme nielen nácviku nových piesní, ale aj opakovaniu už naučených, aby sme ich nezabudli. Väčšinu piesní spievame trojhlasne - máme dva ženské a jeden mužský hlas. V priemere sa v nedeľu zídeme dvanásti až pätnásti. Veľmi radi medzi sebou uvítame aj nových spevákov a speváčky, a spolu s nimi budeme radi spievať na slávu Božiu.

 
 
 

 

1. sviatok vianočný v Hronseku