Oprava strechy zvonice a ochranných striešok zvonice z 1/3 18. stor. v Hronseku

08.11.2021 10:46

V posledných troch rokoch Cirkevný zbor ECAV Hronsek stál pred veľkou výzvou: opraviť strechu na artikulárnom kostole a zvonici v Hronseku. Nakoľko  išlo  o finančne  náročnú investíciu, práce sa rozdelili do troch etáp.   

V prvých dvoch rokoch sme sa venovali rekonštrukcii strechy kostola,  v tomto roku, zvonici. Šindeľ na streche a ochranných strieškach zvonice tak ako na kostole, bol popraskaný,  odhnitý, uvoľnený, na viacerých miestach vypadnutý. Bolo potrebné  v plnom rozsahu  vymeniť šindľovú krytinu, čo sa podarilo vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý prispel sumou 8000,- €. Celkové náklady vynaložené na opravu  boli  vo výške 10 000,-€.     

Práce zrealizovala firma Jaroslava Koniara z Klokočova vo vysokej kvalite pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu B. Bystrica.

Veríme, že vykonané dielo  dlhé roky poslúži k zachovaniu oboch objektov, ktoré sú  pamiatkami UNESCO.

Za poskytnutý finančný príspevok ďakujeme BBSK, ako aj jednotlivým darcom. Naša vďaka i radosť  je o to väčšia, že sa práce podarilo zrealizovať za sťaženejších podmienok, nakoľko v tomto roku sa objavili  neočakávané problémy s dodávkou dreva. Trh s drevom zaznamenal veľký výpadok a zároveň prudký nárast cien, čo bolo veľkou skúškou pre investorov i dodávateľov.


\