Duchovný koncert Sliač

13.04.2022 19:50

V nedeľu 10.4.2022 sa v kostole v Sliači konal duchovný koncert.

Účinkoval spevokol HOSANA, Matúš Medveď-gitara, Ivana Klesniaková - flauta. Sprievodné slovo: Anna Jakušová, Jana Ťavodová, Patrik Hranko.