XI. stretnutie artikulárnych zborov v Toporci

14.09.2022 20:27

 Dňa 4.9.2022 sa veriaci z Nášho cirkevného zboru zúčastnili XI. stretnutia artikulárnych zborov v Toporci pri Spišskej Belej.