Letné tábory detí, dorastu, mládeže 2021

19.12.2021 20:38

Letné tábory detí, dorastu, mládeže 2021

   Slovensko, aká si krajina? Táto otázka  pôsobí možno na niekoho ako anachronizmus, ako vytiahnutá  z éry polovice 20. stor, či dokonca  19. stor. -  z čias štúrovskej generácie, kedy bolo potrebné dvíhať povedomie Slovákov vo vzťahu k vlastnému národu, jazyku i ku krajine ako takej. Je však táto téma prežitá? 

     Slovensko mnohí vnímajú ako miesto, ktoré je zatracované,  málo vyspelé, nezaujímavé. Isteže, svet má mnoho ponúk, ktoré priam vyrážajú dych. Ale ani u nás to nie je najhoršie. O tom sa presviedčame každý rok počas letných prázdnin, ktoré trávime na táboroch detí, dorastu a mládeže. 

     V tomto roku nás kroky napriek pandémii zaviedli na  miesta, ktoré boli pre nás   príjemným prekvapením. Prvou lokalitou, ktorú sme navštívili  s detským táborom, boli  všeobecne známe  Bojnice. Bojnice majú dlhodobo dobré renomé a sú častým cieľom skupinových, či individuálnych návštev. Čo je potešiteľné, rastú svojou úrovňou, čistotou, upravenosťou  a   ponukami, ktoré je možné využiť. Nielen zámok, ZOO, kúpalisko, ale aj množstvo  aktivít, ktoré sú pripravené pre návštevníkov. Počas týždňa sme ich  nedokázali z časových dôvodov všetky  absolvovať.   Vybrali sme tie, ktoré deti najviac zaujali: vystúpenie sokoliarov,   cesta pravekom,  Gumi land – so skákacími gumovými atrakciami,  cesta vláčikom do rekreačného zariadenia Čajka, s ďalšími možnosťami k hre – šmolkovými domčekami, dreveným hradom, lanovou dráhou, na ktorej si mohli deti preskúšať svoju zdatnosť, v dolnej časti s bludiskom. Pochopiteľne, že sme neboli len v teréne, ale mali sme svoj program aj na ubytovni. Biblická téma, ktorej sme sa venovali mala názov – „Výstup na vrchol“. Počas celého týždňa sme prechádzali dôležitými vrchmi Písma svätého, kde sa odohrali významné udalosti. K tomu mali deti pripravený balíček ručných prác a veľké táborové hry, kvízy. Pán Boh nám dal dobré počasie počas celého týždňa, takže dni nám veľmi rýchlo uplynuli v skvelej atmosfére. Organizáciu jednotlivých činností, ako aj pomoc v kuchyni mali na starosti okrem sestry farárky, MUDr. Anička Pavlíková, Andrej Roziak, Peter Balko a Anička Slamová, ktorým patrí aj touto cestou poďakovanie. Tábora sa zúčastnilo 21 detí. 

     Na tábor dorastu a mládeže sme v tomto roku vyrazili pre nás úplne netradičným smerom – juhozápadným – do Svätého Jura pri Bratislave. Je to iste zvláštne, ale priznávame, že lokalitu západného Slovenska nemáme prebádanú. V lete sa ťaháme skôr do vyšších polôh, kde nie je tak horúco. Prerušili sme tradíciu a s veľkým očakávaním, aké to bude, sme vycestovali. Už prvý kontakt so Svätým Jurom bol pre nás veľmi príjemný.  Privítali nás upravené, čisté ulice, opravené domy, usporiadané verejné priestory, čo dalo dobrý štart nášmu pobytu. Ubytovaní sme boli v zariadení Cirkevného zboru Svätý Jur, ktorý ako jeden z mála sa môže pochváliť nízkym vekovým priemerom svojich členov. Dôvod je jediný: migrácia mladej generácie, ktorá sa ťahá smerom k Bratislave kvôli dobrým pracovným ponukám.  

     Hneď v prvý deň sme si dali malú túru k veľkomoravskému hradisku a zrúcanine hradu Biely Kameň. Nájsť cestu bol mierny problém, nakoľko je tu zlé značenie. Kto sa nevzdá predčasne, ten dôjde svojho cieľa. Tak aj my. Cestou sme objavili aj plážové ihrisko na volejbal, ktoré sme využili v závere dňa. 

    Ďalším veľmi pekným miestom bol hrad Červený Kameň so svojou expozíciou a  dvoma trasami, ktorými je možné prejsť. Obe trasy boli veľmi zaujímavé.  Keďže sme mali dostatok času, uľútostilo sa nám domácich, ktorí mali  málo klientov  a previezli sme sa okolím na letnom otvorenom  autobusíku s príbehmi, povesťami a rozprávkami z daného prostredia. 

    Veľkou výzvou pre nás  boli Smolenice so svojím zámkom, ktorý bol dlhodobo verejnosti neprístupný. Počas prehliadky sme si vypočuli o ňom  veľa zaujímavých informácií. Okrem zámku sme mali v pláne navštíviť aj jedinú jaskyňu na Západnom Slovensku – Driny. Sklamala nás logistika domáceho prostredia. Očakávali sme lepšie dopravné prepojenie vzhľadom na vzdialenosti, ktoré je potrebné prejsť, ak chcete navštíviť  zámok, aj jaskyňu. Dôvod, prečo je tomu tak, je v poslednom roku nízky záujem zo strany turistov o tieto služby.  Cestu zo zámku k jaskyni sme si spestrili prechodom po turistickom chodníku krásnou prírodou Malých Karpát.  

     Príjemným prekvapením bolo  pre nás prostredie Modry – konkrétne rekreačný areál „Harmónia“ s dobre známou  Zochovou chatou, ktorá  v 30-tych rokoch slúžila  na rekreačné pobyty pre našu cirkev. Názov dostala podľa iniciátora jej zriadenia, biskupa Západného dištriktu Samuela Zocha, ktorý bol farárom v Modre.

      Ako nepoznáme  našu históriu,  svedčí skúsenosť, keď sme sa na recepcii pýtali, len tak pre zaujímavosť, či vedia recepčné, podľa čoho dostala chata meno „Zochova“, odpoveď bola: patrila rodine nejakého Zocha. Nuž aj takí sme, Slováci! Kritizujeme, hodnotíme, no nepoznáme vlastné dejiny, ani významné postavy minulosti! 

    Zo Zochovej chaty sme turistickým chodníčkom  zišli do Modry. Cestou sme objavili Štúrovu lavičku, kde Ľudovít Štúr rád sedával. Pochopiteľne, že sme navštívili aj novo zrekonštruované  múzeum Ľudovíta Štúra v meste. Je nám ľúto, že z časových dôvodov sme sa už nemohli zastaviť na cintoríne pri jeho hrobe, ako aj pri hrobe biskupa Samuela Zocha. Modra – opäť krásne mestečko, ktoré sa oplatí navštíviť. 

     Ale späť k Svätému Juru. Ako by to bolo, keby sme Svätý Jur neprešli s lektorkou, ktorá nám zaujímavým spôsobom priblížila jeho  históriu. Málokto  vie, koľko významných osobností je spojených s týmto miestom. Ako sme zistili, aj Jur by si zaslúžil z našej strany väčší časový priestor, keby sme chceli odhaliť všetky  jeho zákutia. 

    Kto chce typ na dovolenku na Slovensku, celkom určite odporúčame lokality, ktorými  sme prešli počas tohto leta.  Dobrá rada na záver: vyčleňte si dostatočný časový priestor na poznávanie! 

     Letné tábory finančne podporili obce:  Vlkanová, V. Lúka, mesto Sliač. Za poskytnutú dotáciu ďakujeme.