Archív článkov

16.12.2022 17:33
30.11.2022 21:00
Taliansko - Lignano Každá plánovaná aktivita je pripravovaná aj niekoľko mesiacov pred realizáciou. Nie inak je tomu aj s letnými tábormi. Je potrebné premyslieť miesto i termín konania. A to v posledných rokoch nie je také jednoduché. Ovplyvňujú to neustále meniace sa objektívne...
14.09.2022 20:27
 Dňa 4.9.2022 sa veriaci z Nášho cirkevného zboru zúčastnili XI. stretnutia artikulárnych zborov v Toporci pri Spišskej Belej.
13.04.2022 19:50
V nedeľu 10.4.2022 sa v kostole v Sliači konal duchovný koncert. Účinkoval spevokol HOSANA, Matúš Medveď-gitara, Ivana Klesniaková - flauta. Sprievodné slovo: Anna Jakušová, Jana Ťavodová, Patrik Hranko.
20.12.2021 20:02
Služby Božie počas vianočných sviatkov – Sliač     Štedrý večer 23.12.: 15.00, 16.15 24.12.: 16.15   1. slávnosť vianočná: 25.12.: 10.30   2. slávnosť vianočná: 26.12.: 10.30 s Večerou Pánovou   Závierka občianskeho roka: 31.12.: 16.15   Nový rok: 1.1.:...
19.12.2021 20:38
Letné tábory detí, dorastu, mládeže 2021    Slovensko, aká si krajina? Táto otázka  pôsobí možno na niekoho ako anachronizmus, ako vytiahnutá  z éry polovice 20. stor, či dokonca  19. stor. -  z čias štúrovskej generácie, kedy bolo potrebné dvíhať...
08.11.2021 10:46
V posledných troch rokoch Cirkevný zbor ECAV Hronsek stál pred veľkou výzvou: opraviť strechu na artikulárnom kostole a zvonici v Hronseku. Nakoľko  išlo  o finančne  náročnú investíciu, práce sa rozdelili do troch etáp.    V prvých dvoch rokoch sme...
19.02.2021 16:00
Milí bratia a sestry, vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu, zverejňujeme číslo účtu, na ktorý je možné poslať finančné príspevky na podporu cirkevného zboru. Sk 32 0900 0000 0004 0086 7447 Za poskytnuté finančné dary ďakujeme. Predsedníctvo CZ ECAV Hronsek Milí bratia a...
09.02.2021 19:30
Služby  Božie sa vysielajú od Vianoc na facebooku ecav S. Ľupča každú nedeľu a vo sviatok  o 9.00 hod.   www.facebook.com/ECAV-Slovensk%C3%A1-%C4%BDup%C4%8Da-108264554174103
Záznamy: 1 - 10 zo 20
1 | 2 >>