Archív článkov

08.11.2021 10:46
V posledných troch rokoch Cirkevný zbor ECAV Hronsek stál pred veľkou výzvou: opraviť strechu na artikulárnom kostole a zvonici v Hronseku. Nakoľko  išlo  o finančne  náročnú investíciu, práce sa rozdelili do troch etáp.    V prvých dvoch rokoch sme...
19.02.2021 16:00
Milí bratia a sestry, vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu, zverejňujeme číslo účtu, na ktorý je možné poslať finančné príspevky na podporu cirkevného zboru. Sk 32 0900 0000 0004 0086 7447 Za poskytnuté finančné dary ďakujeme. Predsedníctvo CZ ECAV Hronsek Milí bratia a...
09.02.2021 19:30
Služby  Božie sa vysielajú od Vianoc na facebooku ecav S. Ľupča každú nedeľu a vo sviatok  o 9.00 hod.   www.facebook.com/ECAV-Slovensk%C3%A1-%C4%BDup%C4%8Da-108264554174103
24.12.2020 11:27
Podľa vyhlášok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a so sídlom vo Zvolene, sa od dňa 23. decembra 2020 až do odvolania zakazuje výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí v okrese Banská Bystrica a...
23.12.2020 07:23
Oznamujeme, že Večera Pánova pre mládež a mladé rodiny sa uskutoční: - 25.12.2020  na Sliači, v novom kostole, o 17.00 hod
20.12.2020 21:34
Služby Božie počas sviatkov sa konajú podľa aktuálnych epidemiologických nariadení: pri vstupe  a výstupe rozostupy 2 m pri vstupe dezinfekcia rúk   BOHOSLUŽBY MOŽNO VYKONÁVAŤ LEN S VÝLUČNE SEDIACIMI VERIACIMI A TO TAK, ŽE JE ZABEZPEČENÉ SEDENIE V KAŽDOM DRUHOM RADE...
14.12.2020 21:24
       V roku 2019 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku pristúpil k výmene šindľovej krytiny na streche artikulárneho kostola z prvej tretiny 18. storočia. Ešte v tom istom roku bola podaná žiadosť na Ministerstvo kultúry SR, na realizáciu II. etapy...
14.12.2020 21:23
Jedna z právd overená skúsenosťou hovorí: „Človek mieni, Pán Boh mení.“ Tak sa tomu stalo aj v prípade televízneho prenosu služieb Božích, ktorý neplánovane vysielala RTVS 13.6.2020 z nášho artikulárneho kostola. Bol náhradou za priamy prenos  dištriktuálneho dňa Západného...
14.12.2020 21:22
Prebudením sa do nedeľného rána 13.9.2020 sme sa vydali na cestu do Levoče, kde sa konalo v poradí už deviate stretnutie artikulárnych zborov Kežmarok, Istebné, Leštiny, Svätý Kríž, Hronsek a domácich z Levoče. Levoča nás privítala krásnym slnečným dňom. Prejdúc Košickou bránou do...
14.12.2020 21:19
Predsedníctvo cirkevného zboru chcelo oceniť prácu presbyterstva a tiež spevokolu. Po úvahe, aby odmena za prácu bola aj duchovným zážitkom, zorganizovalo jednodňový literárny výlet do Brodzian, Oponíc a Topoľčianok. Nápad sa stretol so záujmom hoci bol 22. február 2020. ...
Záznamy: 1 - 10 zo 13
1 | 2 >>