Archív článkov

13.04.2022 19:50
V nedeľu 10.4.2022 sa v kostole v Sliači konal duchovný koncert. Účinkoval spevokol HOSANA, Matúš Medveď-gitara, Ivana Klesniaková - flauta. Sprievodné slovo: Anna Jakušová, Jana Ťavodová, Patrik Hranko.
20.12.2021 20:02
Služby Božie počas vianočných sviatkov – Sliač     Štedrý večer 23.12.: 15.00, 16.15 24.12.: 16.15   1. slávnosť vianočná: 25.12.: 10.30   2. slávnosť vianočná: 26.12.: 10.30 s Večerou Pánovou   Závierka občianskeho roka: 31.12.: 16.15   Nový rok: 1.1.:...
19.12.2021 20:38
Letné tábory detí, dorastu, mládeže 2021    Slovensko, aká si krajina? Táto otázka  pôsobí možno na niekoho ako anachronizmus, ako vytiahnutá  z éry polovice 20. stor, či dokonca  19. stor. -  z čias štúrovskej generácie, kedy bolo potrebné dvíhať...
08.11.2021 10:46
V posledných troch rokoch Cirkevný zbor ECAV Hronsek stál pred veľkou výzvou: opraviť strechu na artikulárnom kostole a zvonici v Hronseku. Nakoľko  išlo  o finančne  náročnú investíciu, práce sa rozdelili do troch etáp.    V prvých dvoch rokoch sme...
19.02.2021 16:00
Milí bratia a sestry, vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu, zverejňujeme číslo účtu, na ktorý je možné poslať finančné príspevky na podporu cirkevného zboru. Sk 32 0900 0000 0004 0086 7447 Za poskytnuté finančné dary ďakujeme. Predsedníctvo CZ ECAV Hronsek Milí bratia a...
09.02.2021 19:30
Služby  Božie sa vysielajú od Vianoc na facebooku ecav S. Ľupča každú nedeľu a vo sviatok  o 9.00 hod.   www.facebook.com/ECAV-Slovensk%C3%A1-%C4%BDup%C4%8Da-108264554174103
24.12.2020 11:27
Podľa vyhlášok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a so sídlom vo Zvolene, sa od dňa 23. decembra 2020 až do odvolania zakazuje výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí v okrese Banská Bystrica a...
23.12.2020 07:23
Oznamujeme, že Večera Pánova pre mládež a mladé rodiny sa uskutoční: - 25.12.2020  na Sliači, v novom kostole, o 17.00 hod
20.12.2020 21:34
Služby Božie počas sviatkov sa konajú podľa aktuálnych epidemiologických nariadení: pri vstupe  a výstupe rozostupy 2 m pri vstupe dezinfekcia rúk   BOHOSLUŽBY MOŽNO VYKONÁVAŤ LEN S VÝLUČNE SEDIACIMI VERIACIMI A TO TAK, ŽE JE ZABEZPEČENÉ SEDENIE V KAŽDOM DRUHOM RADE...
14.12.2020 21:24
       V roku 2019 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku pristúpil k výmene šindľovej krytiny na streche artikulárneho kostola z prvej tretiny 18. storočia. Ešte v tom istom roku bola podaná žiadosť na Ministerstvo kultúry SR, na realizáciu II. etapy...
Záznamy: 1 - 10 zo 16
1 | 2 >>