Služby Božie počas vianočných sviatkov

20.12.2021 20:02

Služby Božie počas

vianočných sviatkov – Sliač

 

 

Štedrý večer
23.12.: 15.00, 16.15

24.12.: 16.15

 

1. slávnosť vianočná:
25.12.: 10.30

 

2. slávnosť vianočná:

26.12.: 10.30 s Večerou Pánovou

 

Závierka občianskeho roka:

31.12.: 16.15

 

Nový rok:

1.1.: 10.30

 

Nedeľa po Novom roku:

2.1. 10.30

 

Zjavenie Krista Pána mudrcom:

6.1.: 10.30


 


 

Jedných služieb Božích sa môže zúčastniť maximálne 30 osôb.


 

Služby Božie počas

vianočných sviatkov – Hronsek

artikulárny kostol

 

Štedrý večer:

23.12.: Hronsek 17.30

24.12.: Hronsek 17.30


 

1. sl. vianočná:

25.12.: Hronsek 9.00

 

2. sl. vianočná:

26.12.: Hronsek 9.00 s Večerou Pánovou


 

Závierka občianskeho roka:

31.12.: 17.30

 

Nový rok:

1.1.: 9.00 – zborová sieň

 

Nedeľa po Novom roku:

2.1.: 9.00 – zborová sieň

 

Zjavenie Krista Pána mudrcom:

6.1.: 9.00 – zborová sieň


 


 

V zborovej sieni sa služieb Božích môže zúčastniť maximálne 30 osôb.


 

Služby Božie počas

vianočných sviatkov – V. Lúka

zborový dom


 

Štedrý večer:

23.12.: 14.00

24.12. : 14.00


 

Závierka občianskeho roka:

31.12.: 14.00


 

Nedeľa po Novom roku:

2.1.: 13.00


 

Jedných služieb Božích sa môže zúčastniť maximálne 30 osôb.


 

Služby Božie počasvianočných sviatkov 

Sampor modlitebňa

 

Štedrý večer:

24.12.: 15.00


 

1. slávnosť vianočná:

25.12.: 13.00


 

Závierka občianskeho roka:

31.12.: 15.00


 

Nový rok:

1.1.: 13.00


 

Jedných služieb Božích sa môže zúčastniť maximálne 30 osôb.