Služby Božie ONLINE

09.02.2021 19:30

Služby  Božie sa vysielajú od Vianoc na facebooku ecav S. Ľupča každú
nedeľu a vo sviatok  o 9.00 hod.
 

www.facebook.com/ECAV-Slovensk%C3%A1-%C4%BDup%C4%8Da-108264554174103