Podľa vyhlášky RÚVZ Služby Božie nebudú

24.12.2020 11:27

Podľa vyhlášok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a so sídlom vo Zvolene, sa od dňa 23. decembra 2020 až do odvolania zakazuje výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí v okrese Banská Bystrica a Zvolen.

https://www.minv.sk/.../vestnik_vlady.../ciastka_32_2020.pdf