Deti a mládež

"Vy ste svetlo sveta..." (Mt 5:14)

Tak ako by svet nemohol existovať bez svetla, tak aj náš zbor by prestal existovať  bez detičiek a mládeže. Veď mladí sú naša nádej do budúcna, sú to ľudia, na ktorých bude o pár rokov stáť náš zbor. Preto veľa lásky, úsilia a vedomostí venujeme deťom a mládeži. Stretávame sa spolu na detských besiedkach, náboženskej výchove, pravidelných sobotných stretnutiach mládežníkov na fare, na výletoch, športových olympiádach, na seniorálnych stretnutiach. Hravou formou s nimi preberáme príbehy z Biblie, radi odpovedáme na ich zvedavé otázky.  Snažíme sa to robiť nie ako dospelí deťom, ale ako kamarát kamarátovi.

Veríme, že naše úsilie nevyjde nazmar, ale "sejeme do dobrej zeme" a náš Otec bude žať dobrú úrodu.