Informácie o nás

Sme Evanjelický cirkevný zbor v srdci Slovenska. Územie našej pôsobnosti je medzi mestami Zvolen a Banská Bystrica. Matkocirkev sídli v Hronseku, fílie sú tvorené obcami Vlkanová, Veľká Lúka, Sampor, Lukavica, Sliač a Sielnica je kategorizovaná ako diaspora. V zbore máme dva chrámy Božie - jeden v matkocirkvi v Hronseku - drevený artikulárny chrám, a druhý na Sliači v časti Rybáre. V týchto chrámoch sa schádzajú ľudia, ktorí svoj život vložili do Božích rúk a našou úlohou je posilňovať ich vo viere.