Kontakt

Ev. a. v. farský úrad, A. H. Krčméryho 8, 976 31 Hronsek 

Námestná farárka: Mgr. Anna Jakušová

+421918 828 120+421918 828 120; ecavhronsek@snailnet.sk ecavhronsek@gmail.com 

Zborová dozorkyňa: Želmíra Slancová

Kantor: Ľubomír Balko

Čas konania Služieb Božích:

9:00 Hronsek, 10:30 Sliač, 13:00 Sampor 2. a 4. nedeľa, 13:00 Vlkanová 3. nedeľa, 13:00 Sielnica a Lukavica 5. nedeľa, 13:00 Veľká Lúka 1. nedeľa v mesiaci

Kontaktujte nás