Dobrovoľný príspevok

19.02.2021 16:00
Milí bratia a sestry,
vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu, zverejňujeme číslo účtu, na ktorý je možné poslať finančné príspevky na podporu cirkevného zboru.
Sk 32 0900 0000 0004 0086 7447
Za poskytnuté finančné dary ďakujeme.
Predsedníctvo CZ ECAV Hronsek
Milí bratia a sestry,
vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu, zverejňujeme číslo účtu, na ktorý je možné poslať finančné príspevky na podporu cirkevného zboru.
 
Sk 32 0900 0000 0004 0086 7447
Za poskytnuté finančné dary ďakujeme.
 
Predsedníctvo CZ ECAV Hronsek