Letné tábory 2023

03.11.2023 07:24
Staré známe pravidlo hovorí, že nikdy nevstúpiš do tej istej vody. Neustále prebiehajúci proces v prírode,
to jednoducho neumožňuje. Čo nie je možné zvládnuť v prírode, je možné aplikovať v našom ľudskom
živote. S odstupom času vrátiť sa na miesta, kde sme sa dobre cítili a kde sme prežili pekné chvíle.
Týmto pravidlom sme sa riadili aj v tomto roku pri organizovaní oboch letných táborov v tomto roku. Na
otázku: „Kde zorganizovať detský tábor?“ – odpoveď prišla: na dobre známom mieste v Kremnických
vrchoch - konkrétne v obci Krahule - v tom istom ubytovacom zariadení. Výber bol cielený, nakoľko
majiteľom je náš spolubrat v Pánu zo Zvolenského seniorátu, pre ktorého viera v Pána Ježiša Krista je
základ, na ktorom stavia stavbu svojho života. Ako vždy, veľmi ochotne nám prenajal svoju nehnuteľnosť,
pretože vníma potrebu organizovania aktivít v rámci cirkvi pre mladú i  najmladšiu generáciu.
Zostaviť program vzhľadom na možnosti tohto prostredia, nie je zložité. Je možné obdivovať krásu prírody
i vrátiť sa v čase cez kultúrne a historické pamiatky. Vyšli sme na výhliadkovú vežu a vstúpili sme do útrob
zeme v bani Andrej, kde sa ťažilo v minulosti zlato. Obdivovali sme spôsob razenia mincí v starých časoch
v mincovni v Kremnici, zaujalo nás múzeum mincí a medailí, ako aj krása starého hradu, ktorého prehliadka
bola doplnená stvárnením príbehu našimi deťmi o objavení zlata v Kremnici.
Objavili sme aj ďalšie zaujímavosti, ako. múzeum terčov, ktoré poskytuje prehľad terčov od najstarších
čias, overili sme si zručnosť strieľaním z pištole na terč – pochopiteľne hračkárskej, navštívili sme historickú
cukráreň, v ktorej sa piekli a aj dnes pečú slávne kremnické krumple. Mimochodom adekvátne svojej sláve
sú zázračne drahé. Nevynechali sme ani stred Európy na Kremnických Baniach i keď cesta bola náročná.
Domáci nás síce ubezpečovali, že na presun nám bude stačiť 20 min, na čo sme si trúfli, len realita bola iná.
Informácia bola len motivačná. Podmienky sme mali sťažené príliš hrejivými slnečnými lúčmi, napriek
pokročilému popoludňajšiemu času. Aj keď s patričným frfľaním, ale zvládli sme to!
Témou tábora bol „Víťazný beh“- v ktorom sme prechádzali vybratými miestami účinkovania veľkého
misionára národov - apoštola Pavla. Lekcie boli obohatené ručnými prácami, s vypracovaním „Denníka
pretekára“, ako aj veľkými táborovými hrami. Do realizačného tímu pribudli nové tváre – trojica Kajka
Brozmanová, Eliška Kaderjaková a Kristínka Remiarová. Keďže roky prešli, prišiel čas, aby zúročili, čo bolo
im na táboroch dané. Z účastníčok sa stali vedúce. Zistili, že pobyt na tábore rozhodne nie je oddychom,
ako si to mnohí myslia, ale náročnou prácou, ktorá začína v skorých ranných hodinách a končí neskoro v noci.
Odmenou sú šťastné tváre detí a ich reakcie, ktoré vidieť a zažiť je jedinečná a neopakovateľná skúsenosť, ku
ktorej sa aj po rokoch budú vždy radi vracať.
Posledný týždeň mesiaca júl patril zase táboru dorastu a mládeže. Opäť na dobre známom mieste
v rekreačnom zariadení „Elpis“, ktoré prevádzkuje cirkevný zbor v Liptovskom Trnovci. Liptov je rovnako
destinácia, ktorá ponúka širokú škálu možností. Časť z nich sme využili.
Pobyt sme začali plavbou po vodnom diele „Liptovská Mara“, na ktorú sme pripojili prehliadku
archeologického keltského náleziska Havránok. Fyzickú zdatnosť si mladí odskúšali na lezeckej dráhe
„Tarzánia“ v Jasnej a v Demänovskej ľadovej jaskyni, kde v súčasnosti vzhľadom na zmenené poveternostné
podmienky, ľadu niet. Zostala už len malá škvrnka, ktorá zachraňuje meno jaskyne.
Program tábora obsahoval pochopiteľne aj literárnu vsuvku: múzeum Janka Kráľa spojené s Jánošíkovým
múzeom a mučiarňou, expozíciu venovanú spolku Tatrín v starej evanjelickej fare, evanjelický kostol
a vydavateľstvo Tranoscius, ako aj Rázusovie domček v časti Vrbica, rodný dom Milana Rúfusa v Závažnej
Porube, hrobové miesto básnika a jeho dcéry Zuzanky na cintoríne. Poslednými zastávkami boli artikulárny
kostol v Svätom Kríži-Lazisku a kostol v Liptovskom Trnovci.
Na každom zo spomenutých miest sme mali vynikajúcich lektorov, ktorí zaujímavým spôsobom priblížili
témy, ktoré mladým už boli v mnohom neznáme. Je novým fenoménom našej doby, že školy sa zapájajú do
programu „Erazmus“, ktorého cieľom sú výmenné pobyty v rôznych krajinách Európy. Deti poznávajú svet,
no vlastná krajina a jej história stojí mimo ich pozornosti. A pritom je čo vidieť,  počuť, poznať, naučiť sa,
odniesť si do života. Počas večerov sme sa venovali menej frekventovaným biblickým témam a samozrejme
hrám na budovanie spoločenstva.
Letné tábory finančne podporili: ZD ECAV, mesto Sliač, obce V. Lúka, Vlkanová, za čo srdečne
ďakujeme. Bez tejto pomoci by nebolo možné tábory realizovať. Náklady na tábory sa aj pri maximálnej
snahe šetriť, výrazne navyšujú. Je možno otázkou času, dokedy ich bude možné realizovať.