Televízny prenos služieb Božích - Hronsek

14.12.2020 21:23

Jedna z právd overená skúsenosťou hovorí: „Človek mieni, Pán Boh mení.“ Tak sa tomu stalo aj v prípade televízneho prenosu služieb Božích, ktorý neplánovane vysielala RTVS 13.6.2020 z nášho artikulárneho kostola. Bol náhradou za priamy prenos  dištriktuálneho dňa Západného dištriktu,  ktorý sa mal konať v Leviciach. Pre známu skutočnosť pandémie COVID 19 sa stretnutie muselo zrušiť. Objednávky televíznych prenosov sa v RTVS zabezpečujú rok dopredu. Predsedníctvo Západného dištriktu rozhodlo, že využije získaný časový priestor verejno-právneho média a pripraví služby Božie, ktoré sa mali najprv konať bez prítomnosti verejnosti, potom s prítomnosťou do 100 ľudí. Napokon prišlo uvoľnenie podmienok zo strany krízového štábu pri organizácii hromadných podujatí a my sme mohli prijať aj vyšší počet účastníkov.

     Slovom Božím poslúžil novozvolený br. biskup ZD Mgr. Ján Hroboň. V programe vystúpili kňazi Zvolenského seniorátu, Mgr. R. Dovala, farár Cirkevného zboru Badín s dcérami a náš evanjelický spevokol „Hosana“, Daniela Medzihradská, Faklová.

    Tešíme sa, že náš artikulárny chrám mohol  opäť po rokoch poslúžiť svojím priestorom.