Stretnutie artikulárnych zborov v Levoči

14.12.2020 21:22

Prebudením sa do nedeľného rána 13.9.2020 sme sa vydali na cestu do Levoče, kde sa konalo v poradí už deviate stretnutie artikulárnych zborov Kežmarok, Istebné, Leštiny, Svätý Kríž, Hronsek a domácich z Levoče.

Levoča nás privítala krásnym slnečným dňom. Prejdúc Košickou bránou do centra mesta sme zaparkovali v severnej časti Námestia Majstra Pavla, na vyhradenom mieste, odkiaľ nebolo ďaleko do evanjelického kostola postaveného v duchu klasicizmu v r. 1823-1827. Slávnostné služby Božie začínali o 10,00 hod. a konali sa pri účasti 150 veriacich v kostole pre 1500 ľudí. Začali slávnostnými fanfárami, ktoré zazneli pri vstupe piatich kňazov zúčastnených artikulárnych zborov. Nosnou témou stretnutia bolo 490.výročie Augsburského vierovyznania (1530). Kázňou slova Božieho poslúžila sestra farárka Alena Ďurčíková z Istebného. Spevokoly z Kežmarku a Hronseka prispeli piesňami k čítaným článkom Augsburgského vierovyznania. Okolnosti vzniku Augsburgského vierovyznania priblížili v literárnom spracovaní ses. farárka Anna Jakušová, V. Svoreňová a J. Ťavodová z CZ Hronsek, ktorá bola doplnená prezentáciou. Brat farár Miloslav Gdovin zo Svätého Kríža prispel filmovým dokumentom  Genius loci, cez ktorý sme sa dozvedeli  viac o histórii a vzácnych dokumentoch z evanjelického kostola a cirkevného zboru Levoča. SB končili evanjelickou hymnou. Pri východe z kostola bolo možné zakúpiť si náboženskú literatúru z vydavateľstva Tranoscius, čo niektorí využili.

Spoločný obed v neďalekej reštaurácii nás posilnil a mohli sme pokračovať v prehliadke baziliky sv. Jakuba so známym oltárom od majstra Pavla z Levoče. Medzi najkrajšie pamiatky na Slovensku patrí aj blízko stojaca radničná budova. Mesto Levoča so vzácnymi pamiatkami je zapísané v Zozname UNESCO, kde každý dom má svoju históriu.  S touto históriou nás oboznámila sprievodkyňa p. Kostelníková, veľmi pútavým výkladom. Nás pravdaže zaujímal osud Levočskej bielej pani, ktorej otec Žigmund Géczy žil v Hronseku. Navštívili sme aj evanjelický cintorín, kde kedysi stál za hradbami mesta drevený artikulárny kostol. Dnes je to miesto odpočinku významných občanov Levoče, ktorí sa zaslúžili o jej rozkvet. Preto súčasným evanjelikom ležalo na srdci zachrániť cintorín pred zabratím na výstavbu rýchlostnej cesty. Uprostred cintorína stojí malý murovaný kostolík, kde pokračovalo naše stretnutie. Milým prekvapením bola prítomnosť brata biskupa VD Petra Mihoča, ktorý prišiel pozdraviť stretnutie krátkym príhovorom, aby podporil duchovné posolstvo.

Prehliadka mesta sa končila návštevou Spišského múzea v tzv. Hainovom dome, neskôr v 19.stor. sídle evanjelického gymnázia, ktorého história je spojená so Štúrovcami. Je tu zriadená výstava historických reštaurovaných dokumentov, keramiky a obrazov.

Rozlúčili sme sa s krásnou Levočou o 17,00 hod. unavení, ale spokojní a šťastní s vďakou oproti Pánu Bohu, že požehnal naše stretnutie. Prežili sme duchovne bohatý deň, ktorý slúžil k zblíženiu a vzájomnému utvrdeniu sa vo viere vyslovujúc, že o rok sa radi stretneme zas. Podstatné je, aby sme nezabudli na odkaz našich predkov a chránili ich pamiatku cez vieru, ku ktorej nás priviedli.

.                                                                                   (Želmíra Slancová, zbor.dozorkyňa)