Služby Božie počas sviatkov

20.12.2020 21:34

Služby Božie počas sviatkov sa konajú podľa aktuálnych epidemiologických nariadení:

 • pri vstupe  a výstupe rozostupy 2 m
 • pri vstupe dezinfekcia rúk

 

BOHOSLUŽBY MOŽNO VYKONÁVAŤ LEN S VÝLUČNE SEDIACIMI VERIACIMI A TO TAK, ŽE JE ZABEZPEČENÉ SEDENIE V KAŽDOM DRUHOM RADE A ZÁROVEŇ MEDZI OBSADENÝMI MIESTAMI OSTANE JEDNO MIESTO NEOBSADENÉ !!!
 

Odporúčame využívať väčšiu kapacitu artikulárneho kostola  v Hronseku
 

Hronsek

 • 24.12. – 17.30 hod.

Sliač

Štedrovečerné služby Božie sú rozdelené na dva dni :

 • streda  23.12. - 16.15  hod.
 • štvrtok 24.12.  - 16.15 hod.

Veľká Lúka

Štedrovečerné služby Božie sú rozdelené na dva dni :

 • streda  23.12. – 15.00 hod. pre seniorov
 • štvrtok 24.12.  - 14.00 hod.

Sampor

 • štvrtok 24.12.  - 15.00 hod.

 

1. Slávnosť vianočná – 25.12.

 • Hronsek art. kostol: 9.00
 • Sliač:  10.30
 • Sampor: 13.00

2. Slávnosť vianočná – 26.12.

 • Hronsek: 9.00 s Večerou Pánovou
 • Sliač 10.30  s Večerou Pánovou