Oprava strechy artikulárny kostol Hronsek

14.12.2020 21:11

Drevený artikulárny kostol v Hronseku je objekt, ktorý patrí  k pamiatkam svetového významu. Je zapísaný do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO v projekte „Drevená sakrálna architektúra v Slovenskej časti Karpatského oblúka. Význam tohto projektu spočíva v mapovaní  prechodu byzantskej kultúry smerom k západnej. Vzhľadom na svoju  historickú a architektonickú jedinečnosť, patrí k najdôležitejším zaujímavostiam  Banskobystrického samosprávneho kraja.

    Banskobystrický samosprávny kraj vytvoril pre tento rok nový dotačný program, v ktorom podporuje opravu kultúrnych pamiatok na svojom území.  Projekt rieši opravu strechy kostola  v rozsahu 100 m2 v rámci ktorej sa realizovala  demontáž starého šindľa a latovania,  osadenie nového  latovania a šindľovej krytiny v dvojitej pokládke,  povrchový ochranný náter.

     Veríme, že vďaka finančnej podpore BBSK bude môcť kostol slúžiť ďalšie roky nielen bohoslužobným účelom, ale aj širokej domácej i zahraničnej turistickej verejnosti.