Literátny výlet

14.12.2020 21:19

Predsedníctvo cirkevného zboru chcelo oceniť prácu presbyterstva a tiež spevokolu. Po úvahe, aby odmena za prácu bola aj duchovným zážitkom, zorganizovalo jednodňový literárny výlet do Brodzian, Oponíc a Topoľčianok. Nápad sa stretol so záujmom hoci bol 22. február 2020.  Prihlásených 35 a to nielen z radov presbyterov zažilo veľmi príjemné chvíle. Prispelo i počasie, ktoré  pripomínalo skôr jar ako zimu. Snehová nádielka sa do rána toho dňa zázračne roztopila.

Naša prvá zastávka bola v Brodzanoch v kaštieli zo 17.stor. s rozsiahlym parkom a sídlom úzko spätým s príbuzenstvom A. S. Puškina. Brodziansky kaštieľ sa stal múzeom ruského života, ruskej kultúry a umenia na Slovensku. Puškinova manželka Natália a jej deti do Brodzian často chodili. Posledná majiteľka Natália von Oldenbrug, ktorá bola neterou Natálie Puškinovej, bola veľmi emancipovaná, umelecky založená a štedrá žena. Podporovala školstvo, rozvoj priemyslu a pomáhala chudobným a starým ľuďom. Počas Vianoc zvykla usporiadať pre deti nemajetných rodičov posedenie pod stromčekom, kde si každé dieťa našlo primeraný darček.

Ďalšou zastávkou bol malý kaštieľ Oponice, kde sa navštívili - Apponyiho poľovnícke múzeum. V 19. stor. ho vlastnili Apponyiovci. Nachádza sa tu zbierka poľovníckych trofeí, obrazové zbierky, sakrálne predmety a veľa iných dobových predmetov, tiež trosky lietadiel nájdených v Tribečskom pohorí. Apponyiovci boli významným uhorským rodom. V časoch osvietenstva a vlády Márie Terézie vynikali vo vojenstve, zúčastňovali sa bojov proti Tatárom, križiackych výprav, bojov proti Turkom. Za svoje zásluhy boli povýšení cisármi Rudolfom II. a Karolom VI. na barónov a grófov. Posledným členom rodu v Oponiciach bol Henrich Apponyi.  Impozantný je druhý kaštieľ zo 16.-17.stor. v parku, ku ktorému dal gróf Anton Apponyi postaviť samostatnú galériu. Dnes je známa ako najkrajšia interiérová knižnica na Slovensku. Nachádzajú sa v nej vzácne knihy od rolu 1515 do roku 1940. Baroková knižnica je sprístupnená verejnosti a v mesiaci marci aj formou dramatizácie príbehov v podaní hercov.

Posledná naša zastávka bola v obci Topoľčianky. Navštívili sme Topoľčiansky zámok spojený s prehliadkou interiéru. Pôvodne tu stál gotický vodný hrad, ktorý v 16. stor. prestavali majitelia gróf Ladislav Rákoczi s manželkou Alžbetou. Do konca I.sv. vojny ho vlastnili Habsburgovci. Začiatkom 19.stor. majiteľ gróf Ján Keglevich dal prebudovať renesančné južné krídlo na klasicistický trakt. Tento trakt slúžil v čase od r. 1923 do 1933 ako letné sídlo prezidenta T.G.Masaryka. Je tu zriadené múzeum nábytku s obrazovou výzdobou so zbierkami keramiky a vzácneho porcelánu. V zámockej knižnici sa nachádza medzi 14 tis. knihami aj Kralická biblia r z r. 1613 a prvá slovenská gramatika od Antona Bernoláka. Prehliadku sme ukončili návštevou kaplnky, ktorá je súčasťou zámku. V rozľahlom parku sa nachádza Poľovnícky zámok z r. 1910 a plastiky zvierat. Topoľčianky sú známe i chovom koní a neďaleko zámku stojí Národný žrebčín.

Náš odchod domov bol spestrený nielen slovom poznania, ale aj dychovou hudbou v podaní domácich, ktorí si práve pripomínali fašiangy. Všetci účastníci si odniesli domov skvelý zážitok z videného. Peknou spomienkou je aj fotokniha s názvom „Literárny výlet“. Mali sme radosť, že dobrá vec sa podarila vtedy ešte netušiac, aké obmedzenia prídu.