Informácie o nás

Sme Evanjelický cirkevný zbor v srdci Slovenska. Územie našej pôsobnosti je medzi mestami Zvolen a Banská Bystrica. Matkocirkev sídli v Hronseku, fílie sú tvorené obcami Vlkanová, Veľká Lúka, Sampor, Lukavica, Sliač a Sielnica je kategorizovaná ako diaspora. V zbore máme dva chrámy Božie - jeden v matkocirkvi v Hronseku - drevený artikulárny chrám, a druhý na Sliači v časti Rybáre. V týchto chrámoch sa schádzajú ľudia, ktorí svoj život vložili do Božích rúk a našou úlohou je posilňovať ich vo viere.

História projektu

V dnešnej modernej a hlavne rýchlej dobe, sme pociťovali deficit ľahkodostupných informácií o našom zbore. Síce ako sa hovorí - "všetko je na webe" a keď nevieš niečo nájsť, strýčko Google vždy pomôže, no jednoduchšie je mať jeden zdroj, v ktorom sa dá pohodlne preklikať ku všetkému, čo sa nášho cirkevného zboru týka. Toto je teda výsledok nášho snaženia. Tak teda - klikajte ;)

Naši užívatelia

Boli by sme radi, aby si tu našli to "svoje" všetci ľudia dobrej vôle.